Sale!

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ North Fitness รุ่น G-Revo

 • น้ำหนักเครื่องรวม 156 กก.
 • โคฟเวอร์ Wall Paper สามารถเลือกลายได้
 • ขนาดเครื่องแผ่นน้ำหนัก 1 แผ่น 2.5 กก. 1 ชุดมี 10 แผ่น
 • 2 ชุดรวม 20 แผ่น 50 กก.
 • ลูกรอกเป็นอลูมีเนียมมีมากถึง 16 ลูก
 • เคเบิ้ลสามารถปรับระดับ/เปลี่ยนท่าเล่นได้ 26 ระดับ
 • สามารถเล่นได้มากถึง 27 ท่า
 • ประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน
 • โครงสร้างทำจากเหล็กหนาได้มาตรฐาน
 • พ่นสีเคลือบกันสนิมหนาอย่างดี

Original price was: 59,900 ฿.Current price is: 49,900 ฿.

Availability: มีสินค้าอยู่ 10

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ North Fitness รุ่น G-Revo

 • ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) 100x20x196 ซม.

คุณลักษณะ

 • น้ำหนักเครื่องรวม 156 กก.
 • โคฟเวอร์ Wall Paper สามารถเลือกลายได้
 • ขนาดเครื่องแผ่นน้ำหนัก 1 แผ่น 2.5 กก. 1 ชุดมี 10 แผ่น
 • 2 ชุดรวม 20 แผ่น 50 กก.
 • ลูกรอกเป็นอลูมีเนียมมีมากถึง 16 ลูก
 • เคเบิ้ลสามารถปรับระดับ/เปลี่ยนท่าเล่นได้ 26 ระดับ
 • สามารถเล่นได้มากถึง 27 ท่า
 • ประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน
 • โครงสร้างทำจากเหล็กหนาได้มาตรฐาน
 • พ่นสีเคลือบกันสนิมหนาอย่างดี

ท่าเล่นอุปกรณ์เคเบิ้ล

 • Al ternating chest press กล้ามเนื้อหน้าอก แบบเล่นทีละข้าง
 • Cable Crossover กล้ามเนื้ออกใน/ล่าง
 • Bench Press กล้ามเนื้ออกรวม
 • Chest Fly กล้ามเนื้ออกล่าง
 • Reverse Fly แผ่นหลัง
 • Single arm row กล้ามเนื้อไหล่ด้านหลังข้างลำตัว
 • Bent Over row กล้ามเนื้อไหล่ด้านหลังข้างลำตัว
 • Chest Press กล้ามเนื้อหัวไหล่/อก/หน้าท้อง
 • Lat Pulldown กล้ามเนื้อปีกข้างลำตัว
 • Rotational row กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลัง/หน้า
 • Anti Rotation กล้ามเนื้อหน้าท้อง/ข้าง
 • Seated mid row กล้ามเนื้อแขน/หัวไหล่/ปีกข้าง/หลัง
 • Facepull กล้ามเนื้อแขน/หัวไหล่
 • Seated Row กล้ามเนื้อหลัง/ปีกข้าง
 • Side Bend กล้ามเนื้อหน้าท้อง/ด้านข้าง
 • Crossover lateral raise กล้ามเนื้ออก/หัวไหล่/ข้างลำตัว
 • lateral woodchop กล้ามเนื้อหลัง/ข้างลำตัว
 • Shoulder Press กล้ามเนื้อหัวไหล่
 • External hip abduction กล้ามเนื้อขานอก/ขาใน
 • Upright row กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้าง
 • Lunge กล้ามเนื้อขาด้านหน้า
 • Squat กล้ามเนื้อขาด้านหน้า
 • Leg Curl กล้ามเนื้อขาด้านหลัง
 • Tricep overhead extension กล้ามเนื้อหลังแขน
 • Bicep curl กล้ามเนื้อแขนด้านหน้า
 • Reverse bicep curl กล้ามเนื้อแขน
 • External Rotation กล้ามเนื้อแขน