Search
Close this search box.
Sale!

Smith Machine North Fitness รุ่น AD822D

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกและหน้าขา

 

ความยาว : 1090 มม.
ความกว้าง : 2180 มม.
ความสูง : 2320 มม.
น้ำหนักเครื่อง : 167 กก.

คุณลักษณะ

  • โครงเหล็กพ้นด้วยสีอีพ็อกซ์ 2ชั้น อย่างดี ทนต่อการใช้งาน ไม่เป็นสนิม
  • มียางรองเครื่องเพื่อป้องกันรอยขูดขีดที่อาจทำลายพื่้นผิวของห้อง
  • มีป้ายระบุวิธีเล่นอย่างชัดเจน

99,000 ฿

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกและหน้าขา

 

ความยาว : 1090 มม.
ความกว้าง : 2180 มม.
ความสูง : 2320 มม.
น้ำหนักเครื่อง : 167 กก.

คุณลักษณะ

  • โครงเหล็กพ้นด้วยสีอีพ็อกซ์ 2ชั้น อย่างดี ทนต่อการใช้งาน ไม่เป็นสนิม
  • มียางรองเครื่องเพื่อป้องกันรอยขูดขีดที่อาจทำลายพื่้นผิวของห้อง
  • มีป้ายระบุวิธีเล่นอย่างชัดเจน