Sale!

ชุดยิม 1 สถานี North Fitness รุ่น G102

 • อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ 1 สถานี
 • โครงสร้างเหล็ก ขนาด 2×2.5 นิ้ว
 • เคลือบ Epoxy Powder Coat อย่างดี
 • ทนต่อการขูดขีดและการกระแทกจากการใช้งาน
 • ฝาครอบชุดน้ำหนักเพื่อป้องกันอันตราย
 • ใช้ระบบสายสลิงในการดึงน้ำหนัก ขนาด 5 มม.
 • ทนแรงดึงได้ถึง 2400 ปอนด์
 • ใช้ลูกรอกระบบลูกปืน ในการลดแรงต้านทาน

Original price was: 29,900 ฿.Current price is: 19,900 ฿.

ชุดยิม 1 สถานี North Fitness รุ่น G102

 • ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) 104 x 170 x 202 ซม.

คุณลักษณะ

 • อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ 1 สถานี
 • โครงสร้างเหล็ก ขนาด 2×2.5 นิ้ว
 • เคลือบ Epoxy Powder Coat อย่างดี
 • ทนต่อการขูดขีดและการกระแทกจากการใช้งาน
 • ฝาครอบชุดน้ำหนักเพื่อป้องกันอันตราย
 • ใช้ระบบสายสลิงในการดึงน้ำหนัก ขนาด 5 มม.
 • ทนแรงดึงได้ถึง 2400 ปอนด์
 • ใช้ลูกรอกระบบลูกปืน ในการลดแรงต้านทาน

สามารถฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อได้หลายกลุ่มดังนี้

 • กล้ามเนื้อขาด้านหลัง Leg Extension
 • กล้ามเนื้อขาด้านหน้า Biceps Curls
 • กล้ามเนื้อแขนด้านหลัง Triceps curl
 • กล้ามเนื้อหลังและไหล่ Lat Pulldown
 • กล้ามเนื้อหัวไหล่ Chest Press
 • กล้ามเนื้อขาด้านหลัง leg Curl
 • กล้ามเนื้ออก Pec fly